• Có thể Khách chưa biết ?
    Để đăng được ảnh trên forum bạn hãy vào trang UPANH.VUICODE.NET để up ảnh. Sau đó coppy link ảnh và chọn bbcode ảnh để đăng ảnh vào bài viết.

Php - MySql

Chia Sẻ - Góp Ý - Hỗ Trợ Ngôn Ngữ Php - MySql
Top